Szabályzatok és felhasználási feltételek

Adatvédelmi rendelkezések

A www.backa-topola.com. tiszteletben tartja weboldala látogatóinak a személyes adatok védelmére vonatkozó jogait, és kizárólag az adatkezelésre, adatfelhasználásra (annak módja, célja, időtartama, az adatok megismerésére jogosultak köre) vonatkozó tájékoztatást követően, abban az esetben tárolja személyes adatait, amennyiben a látogató azt önként adta meg, illetőleg amennyiben az a Weboldal útján nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A látogató írásban jelezheti az Üzemeltető felé, hogy személyes adatainak törlését kéri, ebben az esetben az Üzemeltető ezen adatokat köteles megsemmisíteni – amennyiben az adatkezelés nem az Üzemeltető jogszabályban rögzített kötelezettsége. Amennyiben a látogató olyan személyes adat törlését kéri, amely valamely szolgáltatás igénybevételének feltétele, úgy a személyes adat törlésével egyidejűleg elveszti jogosultságát az adott szolgáltatás igénybevételére.Az Üzemeltető a személyes adatok kezelése, feldolgozása során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, illetőleg szerbiai kormányzati ajánlások alapján jár el a Weblapon közzétett „Adatvédelmi nyilatkozat”-ban foglaltaknak megfelelően.Üzemeltető a személyes adatok kezelése, vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével az érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Amennyiben a károkozás az Üzemeltető adatfeldolgozói tevékenysége során merül fel, úgy az okozott károk megtérítésére az adatkezelő köteles.A Weboldalon található oktatókra, hivatalos trénerekre és kapcsolattartókra vonatkozó személyes adatok a látogatók megfelelő tájékoztatását, illetőleg a kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítását szolgálják. A fenti személyes adatok jelen pontban foglaltaktól eltérő felhasználása személyes adatokkal való visszaélésnek minősül.

Felelőségi kérdések

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt a Weboldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek a Weboldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben a Weboldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a Külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli, vagy módosítja a Külső tartalomra történő hivatkozást.

Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.

Adatvédelmi Irányelvek

Nikola Computers elkötelezetten védi a felhasználók személyes adatait oly módon, hogy összegyűjti csak az alapvető információkat a felhasználókról, amelyek szükségesek a feladatok megoldásához,tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogyan kell használni az összegyűjtött adatokat, így az ügyfelek választhatnak, illetve dönthetnek arról a nevük el legyen távolítva listáról amelyet a marketing kampányokba használunk.Minden felhasználói adatok szigorúan örizve vannak és az információk csak olyan személyeknek érhetö el akiknek a munka végrehajtásához szükséges.A Nikola Computers – csapata felelős az elvek tiszteletben tartásáéert.A www.backa-topola.com használataval megerösitik,hogy Ön teljes mértékben ismeri és elfogadja a Nikola Computers feltételeit.