Naplata štete od rupa na putu

0
517

Udarne rupe na srpskim putevima su noćna mora vozača. A da li je naplata štete zbog istih moguća? Odgovor je jednostavan – DA!

Bliži nam se jesen, a sa njom i kiše koje uglavnom “maskiraju” rupe na putevima, a onda i zima, koja dodatno pogoršava stanje već postojećeg oštećenja kolovoza. Neke od tih rupa su velikih dimenzija i oštrih ivica, pa nailaskom na njih možete oštetiti, ne samo pneumatike, već i ostale delove trapa vozila, čija popravka i zamena može premašiti i cifru od nekoliko stotina evra.

Ukoliko dođe do oštećenja, prvo pitanje koje vam se nametne jeste, da li ćete štetu platiti iz svog džepa, ili ćete naplatiti od osiguranja, ili od nadležnog preduzeća. Na žalost, većina osiguranja ne pokriva ovakvu vrstu štete. Ali je naplata od JKP koje je nadležno za put na kome se desila nezgoda, moguća.

Da bi postupak naplate bio ostvariv i bez komplikacija, mi vam predlažemo sledeće postupke:

U trenutku kada vam se desi nezgoda, najpre pozovite saobraćajnu policiju. Njihov službenik sačiniće zvanični zapisnik sa vašom izjavom i izjavom eventualnih svedoka, kao i fotografisati oštećenje na vozilu i na kolovozu. Zapisnik se može preuzeti nakon nekoliko dana, nekada i duže, i podizanje zahteva se naplaćuje.

Ukoliko saobraćajna policija nije u mogućnosti da izađe na teren i izvrši uviđaj, potrebno je da sami fotografišete oštećenje na kolovozu i na automobilu, što više snimaka iz različitih uglova, kao i da obezbedite minimum dva svedoka nezgode.

Nakon toga, potrebno je da odete do vaše osiguravajuće kuće, sa zapisnikom, i tražiteprocenu štete. Ova usluga se u većini osiguravajućih kuća naplaćuje i podrazumeva kompletan pregled vozila i utvrđivanje i eventualnih oštećenja koja nisu vidljiva.

Sa zapisnikom saobraćajne policije i dokumentom o procenjenoj šteti, kao i svim ostalim dokazima, ukoliko ih imate, obratićete se nadležnom preduzeću za održavanje puteva. Pored navedene dokumentacije (zapisnika policije, procene štete, fotokopije vozačke i saobraćajne dozvole) potrebno je predati i zahtev vlasnika vozila za naknadu štete. U ovom zahtevu, potrebno je navesti činjenično stanje, šta se dogodilo i na koji način, da se navede da li je šteta sanirana i ako jeste da se prilože računi. Priložićete i račune o plaćenim taksama.

Ukoliko, vlasnik vozila nema veze sa celim događajem (npr. nije on vozio, nije platio popravku štete, neće da se bavi tom procedurom i sl) ceo postupak se može preneti na treće lice.

I pored toga što je procedura za naplatu štete od Preduzeća za puteve spora, ponekad i par meseci čekanja, ipak je dostižna i vredi uloženog truda.

Ukoliko se vozač žali JKP nadležnom za održavanje puteva, a njegov odštetni zahtev bude odbijen, postoji mogućnost i da sve završi na sudu putem tužbe.

Po Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima, upravljač puta (onaj u čijoj je nadležnosti održavanje puta), kao privredni subjekt, može biti kažnjen kaznom od 100.000 do 800.000 dinara, a predviđena je i kazna za odgovorno lice od 6.000 do 50.000 dinara.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY