Pravila i uslovi korišćenja

Molimo Vas da pažljivo pročitajte pravila i uslove korišćenja web stranice. Korišćenjem sajta pristajete na iste, s toga bi bilo poželjno da posetite ovu stranicu s vremena na vreme.

Postavljanjem oglasa na www.backa-topola.com , potvrđujete da ste pročitali, razumeli i usaglasili se da prihvatate pravila i dole navedene uslove.
Za vreme korišćenja i pristupanja stranicama www.backa-topola.com , primenjuju se navedeni uslovi i pravila korišćenja, kao i svi primjenjivi zakoni Republike Srbije.
Preduzeće Nikola Computers je kreirao svoju internetsku stranicu s ciljem omogućavanja najkvalitetnije usluge njegovim korisnicima. Nikola Computers je napravio ove stranice sa velikom pažnjom i brigom za detalje. Svi oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (u daljem tekstu: oglašivača).

Postavljanjem teksta u odeljcima “ Moj Intervju“ i u odeljku “ STOP“ oglasivač je isključivo odgovoran za sadržaj teksta što uključuje odgovornost za istinitost, tačnost, celovitost i kvalitet informacija i sadržaja , za obaveze koje proilaze iz sadržaja teksta, te odgovornost za povredu autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva trećih osoba nezavisno o načinu na koji je oglas objavljen na www.backa-topola.com . Isključena je bilo kakva odgovornost preduzeća Nikola Computers za sadržaj teksta.
Podatci koje ste nam dostavili neće biti objavljeni ili dostupni drugim korisnicima, niti će od strane Nikola Computers biti korišćeni u druge svrhe, već će biti korišćeni za interne identifikacijske potrebe.Ako korisnik prilikom postavljanja sadržaja u odeljcima “ Moj Intervju“ i “ STOP“ ne dostavi sve tražene Zakonom propisane identifikacijske podatke nužne za uspešnu objavu članka, ista će se smatrati nepotpunom, samim time Nikola Computers nije dužan objaviti tekst. Korisnik prilikom postavljanja sadržaja u odeljcima “ Moj Intervju“ i u odeljku “ STOP“ mora posebno naglasiti redakciji dali želi da njegov tekst bude objavljen kao anonimam ili želi da se napiše kao autor teksta.
Nikola Computers u skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, web servis www.backa-topola.com nije odgovoran niti dužan da pregleda podatke koji su skladišteni, preneseni ili javno dostupni, a postavljeni od strane trećeg lica, odnosno, da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.Unosom ličnih podataka korisnici su dali saglasnost preduzeću Nikola Computers da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.Nikola Computers na svojim stranicama može koristiti cookieje i druge tehnologije kako bi korisnicima olakšao isporučivanje sadržaja zavisno o njihovim područjima interesa ili analizirao karakteristike poseta tako da optimizira sadržaj koji je korisnicima zanimljiv. Prilikom pristupanja stranicama www.backa-topola.com , cookieji identifikuju parametre pretraživača, i samih korisnika. Pomoću cookieja se ne može otkriti lični identitet korisnika. Ako korisnik u bilo kojem trenutku želi onemogućiti čuvanje cookieja na svojem računaru ili ih izbrisati, potrebno je obnoviti podešavanje internetskog pretraživača.Nikola Computers može prikupljati informacije korišćenjem „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja omogućuju saznati kada korisnici posećuju stranice www.backa-topola.com ili kliknu na oglase.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

  1. Prava koja se odnose na stranicu www.backa-topola.com uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domen) pripadaju preduzeću Nikola Computers.
    2. Nije dozvoljena promena, umnožavanje, distributiranje, prodaja ni jednog dela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između Nikola Computers i druge strane.
    3.Sav sadržaj na internetskim stranicama www.backa-topola.com zabranjeno je kopirati u celini ili delomično bez pismenog odobrenja Nikola Computers.
    4.Nije dozvoljeno distributiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.
    5.Oglašivači su saglasni da Nikola Computers može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne dozvole sadržaj koje su oglašivači objavili na stranicama www.backa-topola.com koristiti, distributirati i objaviti i na drugim sajtovima koji su u vlasništvu preduzeća Nikola Computers, kao i stranicama društvenih mreža, kao što i oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internetskim stranicama ili grupnim stranicama, te na društvenim mrežama.

ISKLJUČENJE KORISNIKA

Nikola Computers zadržava pravo isključiti iz daljnje upotrebe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uslove, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. www.backa-topola.com takođe zadržava pravo preduzeti odgovarajuće pravne mere protiv takvih korisnika, te zahtevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.Nikola Computers zadržava pravo isključiti iz daljnje upotrebe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljene na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlaćeno koristi stranice, da prilikom predaje oglasa priloži netačne, nepotpune ili lažne identifikacijske podatke da lobira oglašivače (klijente) da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge ili usluge trećih strana ,da krši pravila oglašavanja na način da koristi grafičke ili tekstualne forme, a bez da je za tu uslugu platio predviđenu naknadu.Gore navedeni postupci su zakonski kažnjivi, te će u takvim slučajevima www.backa-topola.com preduzetii sve pravne mere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Nikola Computers isključuje sopstvenu odgovornost za sadržaj na svojoj internet stranici u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.backa-topola.com nije odgovoran za sms poruke koje korisnici razmenjuju koristeći telefonske brojeve oglasivača koje je Nikola Computers objavio na oglasima.U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije. Nikola Computers nije odgovoran za sadržaj podataka u sopstvenoj bazi podataka, a koji su objavljeni na samom sajtu.U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, www.backa-topola.com nije odgovoran za sadržaj drugih portala, u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama postavljaju linkove koji vode ka drugim internet stranicama.U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije Nikola Computers nije odgovoran niti dužan da pregleda podatke koji su skladišteni, preneseni ili javno dostupni, a postavljeni od strane trećeg lica, odnosno, da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.Nikola Computers ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kojim uslugama ili proizvodima oglašenim na ovom web sajtu, te na taj način ne može biti odgovoran za eventualnu pričinjenu materijalnu ili nematerijalnu štetu.Informacije na www.backa-topola.com mogu biti netačne ili sadržati štamparske greške. Sve informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštavanja druge strane. U daljem tekstu:
Nikola Computers ne snosi nikakvu odgovornost za:

1. tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i/ili usluga
2. tačnost, potpunost i istinitost identifikacijskih podataka prikupljenih od strane korisnika prilikom predaje oglasa, nužnih za internu evidenciju Nikola Computers
3. poslovnu sposobnost i ovlaćenje oglašivača u zaključivanju ugovora o kupoprodaji, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje koristi u poslovanju.
4. da na stranicama neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
5. da će treća strana legalno koristi ove stranice celo vreme.
6. da sadržaj na www.backa-topola.com neće biti prezentovan bez grešaka te da implementacija takvog sadržaja neće narušavati patente, autorska prava, žig ili ostala prava trećih lica.

Nikola Computers se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili povredu koji nastaju zbog Vašega pristupa i Vašeg korišćenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa www.bajmockasvastara.com stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su preduzeti ili nisu preduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše upotrebe, bilo koje od ovih stranica. Nikola Computers takođe nije odgovoran za eventualnu štetu ili propust nastalu ne pružanjem svoje usluge radi grešaka tehničke ili ljudske prirode. Nikola Computers ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može omogućiti povremeni pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti će se tumačiti u smislu da predstavlja vezu s www.backa-topola.com, niti da Nikola Computers podržava takve stranice.Nikola Computers ni u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korićenjem ovih stranica, usluga ili sadržajem oglasa čak i u slučaju kada je obavešten o takvim štetama od strane trećih osoba.Korisnik internetske stranice www.backa-topola.com dužan je koristiti ove stranice u skladu s ovim pravilima i uslovima i zakonima Republike Srbije, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posledice proizašle iz takvog postupanja i to kako www.backa-topola.com tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povređeno bilo kakvo njihovo pravo.Nikola Computers neće odgovarati za eventualnu štetu nastalom korišćenjem saveta (preuzetih sa drugih portala / autora članka / pravnika / arhitekta / savetnika) koje mogu nastati zbog netačnih ili nedovoljnih informacija dostavljenih od strane korisnika ili nekih drugih razloga.Nikola Computers u svakom trenutku zadržava pravo izmene izgleda samog oglasa (odnosi se na izgled teksta, fotografija i videosadržaja) te pravo na menjanje pozicioniranosti oglasa koji su definisani prema svojim razvojnim i strateškim ciljevima www.backa-topola.com.

POSEBNA PRAVILA PRI OGLAŠAVANJU

Besplatne male oglase mogu predati samo oglasivači koji prodaju svoju privatnu imovinu ili oglašavaju za svoje lične potrebe.Besplatni oglasi predani putem interneta ili lično , traju 60 dana, nakon čega se brišu od strane administratora.Agencije, firme, preduzetnici i svi koji se oglašavaju radi ostvarivanja profita I reklame (trgovci, preprodavci, samostalni preduzetnici…) mogu platiti oglas prema važećem cenovniku za profesionalne oglasivače.

SADRŽAJ OGLASA

Svaki oglasivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i celokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodeljuje pravo preduzeću Nikola Computers da vrši korekciju i ispravku teksta oglasa proizvoda. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način osim od onog koji je istaknut od strane Nikola Computers. Nikola Computers ulaže sve napore kako bi svojim čitaocima ponudio kvalitetnu uslugu. Zbog toga zadržava pravo da neće objaviti oglase koji ne zadovoljavaju kriterijum.

Nikola Computers ima pravo ne objaviti ili izmeniti tekst bez najave:

– kada je proizvod, opis i/ili cena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
– kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog Vlasništva.
– kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom na bilo koji način.
– kada se oglas ponovo preda, odnosno ponovi u roku od 60 dana.
– kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dečije) pornografske materijale ili ilegalne radnje.
– kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga.
– kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema www.backa-topola.com i ostalim nadležnim zakonima Republike Srbije.
– kada je oglas sumnjiv u pogledu da oglašava ukradenu ili ilegalnu robu
– kada je oglas sumnjiv u pogledu da je u pitanju prevara.
– kada cilj oglasa promoviše preduzeće, direktno ili indirektno.
– kada je sadržaj oglasa sastavljen na način da se ostvari bolja pozicija oglasa
– kada fotografija u oglasu sadrži grafička rešenja ili detalje koji je izdvajaju od ostalih oglasa.
– kada oglas sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove.
– kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja.

Nikola Computers nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglasivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

Ukoliko je oglas plaćen – ali ne ispunjava neke od uslova oglašavanja – biće odbijen. Uplaćeni iznos će predstavljati preplatu o čemu će korisnik biti obavešten, uz uputstvo da mu se taj iznos u određenom roku može vratiti ili da ga može iskoristiti za plaćanje drugog oglasa. Ukoliko korisnik ne postupi po uputstvu, Nikola Computers će iznos preplate zadržati i proknjižiti kao naknadu za obavljenu korespondenciju i manipulativne knjigovodstvene troškove korisnikovom greškom. Prilikom kupovine na www.backa-topola.com te njihovih otkazivanja, ili od strane Nikola Computers ili strane korisnika iz bilo kojeg razloga, Nikola Computers nije dužan korisniku nadoknaditi vrednost neobjavljenih usluga niti snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu u poslovanju klijenta nastalu kao posedica ne pružanja usluga.Nikola Computers neće čuvati slike dokumente (fotografije) oglasa nakon što isti isteknu.Nakon isteka oglasa isti se brišu iz naše baze podataka. Savetujemo korisnicima da na svojim računarima sačuvaju fotografije koje koriste u oglasima budući da www.backa-topola.com nije dužan čuvati iste. Korišćenje cookiesa Korisnici su dužni proveriti da li njihov browser prihvata cookies koji su neophodni za nesmetano korićenje stranice. Ukoliko cookies na Vašem računaru nisu uključeni, www.backa-topola.com nije u mogućnosti u potpunosti izvršiti zatraženu uslugu, te ne odgovara i ne uvažava naknadne reklamacije koje su vezane uz posledice ne uključivanja cookiesa.

Promene uslova korišćenja

Nikola Computers zadržava sva prava na to da prema svojoj diskrecijskoj oceni, menja, zamenjuje ili ukida izgled, sadržaj i uslove korišćenja . www.backa-topola.com kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni deo bez obaveze prethodne najave. Vaša je odgovornost upoznati se s takvim izmenama. Nastavak korišćenja sadržaja i usluga na ovim stranicama kao i svih servisa i pod stranica koje su njegov sastavni deo, i nakon objave izmena, predstavlja Vaš pristanak i saglasnost s istima.Ovaj ugovor se primjenjuje dok ga jedna od stranaka ugovora ne raskine. Vi možete raskinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku na način da prestanete koristiti www.backa-topola.com, odnosno sa istog e-mail sa kojeg ste postavili oglas pošaljete zahtev za brisanje oglasa.

Sudska nadležnost

Sporni slučajevi rešavaće se u skladu s odredbama važećeg Zakona o elektronskoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na Internet trgovinu.Molimo Vas, da pažljivo pročitate uslove korišćenja stranica www.backa-topola.com Pristupanjem i korišćenjem sadržaja stranica www.backa-topola.com , potvrđujete saglasnost s uslovima korišćenja te prihvatate pravila i uslove navedene u tekstu kako sledi. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvatate gore navedene uslove Molimo Vas nemojte postavljati oglas. Za vreme korišćenja i pristupanja stranicama www.backa-topola.com primjenjuju se navedeni uslovi i pravila korišćenja, kao i svi primjenjivi zakoni. Pristupanjem i korištenjem sadržaja stranica , potvrđujete saglasnost s uslovima korišćenja te prihvatate pravila i uslove navedene u gorenjem tekstu . Ukoliko imate dodatnih pitanja, sugestija ili zamerki u vezi web sajta www.backa-topola.com molimo Vas napišite nam i mi ćemo to uvažiti i ukoliko je to moguće u naj kraćem mogućem roku ćemo izvršiti korekciju sajta i uslova korišćenja.

Poslednji put izmenjeno: 26.01.2016.