SAOPŠTENJE

0
765

Ministarstvo zdravlja obaveštava javnost da je ukupno 35137 komada proizvoda „Juvitana“, uzorkovanih 12.10.2016. godine (prva grupa proizvoda sa povećanom koncetracijom pesticida, ukupno sedam serija), povučeno iz magacina maloprodajnih subjekata širom Srbije, po nalogu Inspekcije ministarstva zdravlja, a na osnovu nalaza laboratorije Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, shodno čl.69. Zakona o bezbednosti hrane (,,Sl.gl.RS” br.41/2009) i Pravilnika o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016.godinu (,,Sl.gl.RS” br.45/2016). U jednom maloprodajnom objektu na rafovima je zatečeno ukupno 72 komada istih proizvoda, na osnovu čega će protiv vlasnika ovog objekta biti podneta prekršajna prijava.

Proizvođač ,,Swisslion Takovo” a.d. još uvek nije dostavio Ministarstvu zdravlja podatke o ukupnom broju proizvoda „Juvitana“ iz navedenih serija koji je ova kompanija povukla u svoj centralni magacin.

Povodom monitoringa rađenog u skladu sa čl. 69. Zakona o bezbednosti hrane (,,Sl.gl.RS” br.41/2009) i Pravilnika o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2016. godinu (,,Sl.gl.RS” br.45/2016), danas je održan i sastanak predstavnika Uprave za zaštitu bilja, Poljoprivredne inspekcije i Sanitarne inspekcije.

Tom prilikom dogovorena je dalja saradnja u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane za kontrolu subjekata u poslovanju hranom što se tiče sledljivosti i dalje kontrole u lancu bezbednosti hrane od strane nadležnih inspekcija. Na taj način biće izvršena kontrola „od njive do trpeze“ u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane i utvrđena usklađenost primene propisa od strane subjekata u poslovanju hranom.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY